ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ PERIODIKA - Základní principy při tvorbě a rozvíjení kvalitních obecních zpravodajů

Obecní zpravodaj je hlásná trouba radnice. Osvojte si hlavní pravidla a principy pro vydávání dobrého radničního periodika. Za jedno dopoledne Vás seznámíme s doporučeným obsahem, strukturou, vhodnou grafickou a komunikační podobou a zákonnými limity při vydávání radničních nebo regionálních zpravodajů. Objektivita a vyváženost obsahu radničních periodik je základem komunikační strategie radnice a na semináři získáte praktické příklady dobré a špatné praxe.

 

 

27.2.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


STŘIH FIREMNÍHO VIDEA KROK ZA KROKEM PRO KAŽDÉHO

Natočili jste video? Zvládnete ho i sestříhat! Jednoduše a efektivně Vás naučíme video sestříhat a zpracovat do výsledné podoby pomocí programu, který je zcela zdarma. Naučíme Vás orientovat se v uživatelském prostředí profesionálního střihového programu a používat všechny funkce potřebné pro střih videa. Dáme Vám základy ke střihu videa na poloprofesionální úrovni.

28.2.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Mgr. Adam Parma .


TIME MANAGEMENT IV. GENERACE aneb pánem svého času jednoduše, ale účinně

Time Management neznamená, že se stanete stroji na plnění úkolů. Podíváme se na organizaci času jinak, konkrétně z pohledu time managementu 4. generace. Naučíte se vytváření individuálního systémů plánování času a způsobu myšlení. Poznáte vybrané zásady a techniky řízení času. Metody IV. generace, které lze snadno uvést do praktického života a jež přinášejí rychlý a prokazatelný efekt. 

 

 

2.3.2018
Brno - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


ÚSPĚŠNÁ PROJEKTOVÁ ŽÁDOST: Jak úspěšně zahájit, realizovat a dokončit schválený projekt (zejména pokud žádáte poprvé)

Cílem semináře je pomoci novým žadatelům s přípravou projektů, se správným vyplněním projektové žádosti a seznámení s elektronickým formulářem MS2014+, ve kterém budou všechny projekty předkládány. Otázky, postřehy a připomínky budou moci žadatelé diskutovat s odborníky v dané problematice. Jádro semináře tvoří interaktivní workshop, ve kterém si na praktickém příkladu si názorně ukážeme jak formulovat jednotlivé části projektové žádosti.  Poskytneme Vám praktické vodítko, typy a rady, jak celý tento proces zvládnout a vyvarovat se zbytečných chyb. Po absolvování semináře budete schopni sestavit projektovou žádost a budete schopni čelit výzvám, které přinese realizace projektu.

 

 

5.3.2018
Brno - školící centrum
Dotace a projekty
Seminář
Mgr. et Bc. Marek Lauermann


Více než rok s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek! Dramatické změny anebo kosmetické úpravy?

Quo vadis, veřejná zakázko? Veřejné zakázky v novém kabátě, aneb co přinese nový zákon o zadávání veřejných zakázek? Svěží vítr, nebo vichřice?

Uceleně se seznámíte s principy nového zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který je účinný od 1. 10. 2016. Naleznete odpovědi na otázky „Co je v novém zákoně stejné jako v bývalém ZVZ?“ „Co je výrazně odlišné?“ Projdete procesem zadávacího řízení, odnesete si inspiraci pro uzavírání smluv.
Účastníci mohou zaměření semináře v jeho průběhu ovlivnit. Mohou předem nebo v průběhu semináře přednést své konkrétní dotazy, na které lektor připraví odpovědi a aktuálně je zařadí do programu. Seminář je připraven interaktivní formou a během semináře Vám bude umožněno vést s přednášejícími živou diskusi.

Nalezněte včas odpovědi na otázky, které Vás trápí. 

 

7.3.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D


ROZPOČTY OBCÍ PŘEDVÍDATELNÉJŠÍ – PŘIPRAVTE SE VČAS NA ROK 2018

Rozpočet je alfa a omega dobré správy obce a je základním nástrojem při řízení obce. Nastavení vhodné finanční strategie poskytne obci oporu a ochrání ji před ekonomickými problémy. Správný chod obce potřebuje "zdravé" obecní peníze a finanční zdraví zaručí jen a pouze správně nastavený rozpočtový proces. Obce získají praktické návody, jak vhodně nastartovat bezchybný rozpočtový proces a eliminovat rizika, nedopustit se správního deliktu, vysoké pokutě nebo jiným finančním problémům při finanční ztrátě a zadlužení. Zákonem stanovená pravidla jsou v této oblasti striktní a obce určitě uvítají možnost se v nich zorientovat ku prospěchu obce i jejích občanů.

 

8.3.2018
Brno - školící centrum
Veřejná správa
Seminář
Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.


KONFLIKTY A JEJICH ZDRAVÉ ŘEŠENÍ

Člověk nemusí vidět celé schodiště, stačí, když udělá první krok. Cílem je naučit se pracovat s konfliktem bez stresu a umět ho použít pro rozvoj svého potenciálu. Identifikovat, jak zacházíme s energií a kde uniká naše životní síla – co nás vyčerpává. 


 

9.3.2018
Brno - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Ing. Mgr. Jiří Svoboda


POSTUP KONTROLY PODLE ZÁKONA č. 255/2012 Sb., KONTROLNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

Kontrola nemá být strašákem, ale má v první řadě metodicky napomoci. Důslednou prevencí předejdete problémům! Dozvíte se jaký je praktický postup kontrolujících, jak mohou, nebo musí postupovat v průběhu kontroly. Aktuální zkušenosti po 4 letech aplikace zákona.

 

 

13.3.2018
Brno - školící centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


Předpisy a doklady k finanční kontrole a internímu auditu v roce 2018

Obsah semináře: Právní předpisy o finančním hospodaření a nakládání s majetkem státních orgánů, územních samosprávných celků a dalších subjektů. Aktuální informace o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při kontrole hospodaření a interním auditu, zdůrazněny poslední změny. Ustanovení občanského zákoníku související s finanční kontrolou. Stanoviska a pokyny ústředních orgánů k finančnímu hospodaření. Účetní a operativní evidence majetku, evidence stanovená zvláštními právními předpisy. Doklady, výkazy a další dokumenty ke kontrole nebo internímu auditu. Jak využít zákon o účetnictví, účtovou osnovu a rozpočtovou skladbu při kontrole.

 

 

15.3.2018
Praha - školicí centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


ARCHIVNÍ A SPISOVÁ SLUŽBA 2018 - postihy a ukládání dokumentů

Dozvíte se, jak by se mělo správně postupovat při archivaci dokumentů, vyřazování písemností, vč. těch elektronických. Zjistíte, jak se to má s datovou schránkou a jaké jsou výhody softwarového systému spisové služby. Dozvíte se změny související s aktuálními vyhláškami a zákony.

 

16.3.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Mgr. Jan Schwaller


OBRANA PROTI KOMUNIKAČNÍ ŠIKANĚ aneb PR JAKO ÚČINNÝ OBRANNÝ NÁSTROJ

Kurz poodhalí základní mechanizmy mediálního boje, politické šikany a dotkne se nastavení naší společnosti. Interaktivní formou se ponoříme do několika modelových situací, na kterých si osvojíme techniky obranného PR, případně vyčleníme prostor pro skutečné situace posluchačů. Kurz mimo jiné nabídne krátké schéma pro snadné vyhodnocení situace. 

 

20.3.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


DOBRÁ SMLOUVA - NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ SMLUVNÍHO PRÁVA V PRAXI

Naším cílem je účastníky seznámit s posledním vývojem smluvního práva a významnými změnami, které tento vývoj přináší. Účastník semináře po jeho absolvování jednoznačně určí hned při prvním pohledu na smlouvu, zda se jedná o smlouvu staženou z internetu, nebo zda ji tvořil odborník. V první části školení se dozvíte o tom, co podpisu smlouvy předchází a jak se vyvarovat potíží způsobených právním jednáním ústně, konkludentně, e-mailem, telefonem, nebo písemně. Dozvíte se o Vaší odpovědnosti např. při prodeji, nebo slíbeném darování. Projdeme si také různé druhy smluv předcházejících uzavření vlastní smlouvy. V druhé části školení se budeme věnovat samotné tvorbě smlouvy podle nejnovějších poznatků z praxe. Má přednost název smlouvy, nebo to co je v ní ujednáno? Projdeme postup tvoření smlouvy od samotného začátku.

 

22.3.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Mgr. Svatopluk Šimek


NAUČTE SE EFEKTIVNĚ NATÁČET a PUBLIKOVAT videa pro YOUTUBE a ON-LINE SVĚT

Poutavé video. Dokážete ho natočit? Jednoduché a zároveň velmi účinné postupy Vám přinese "on-line kuchařka" uznávaného režiséra a scénaristy, kterou si odnesete z našeho kurzu. Součástí kurzu bude také nácvik vystupování před kamerou a  mikrofonem. 

 

23.3.2018
Praha - školicí centrum
PR a marketing
Seminář
Mgr. Adam Parma .


Poklad jménem PROAKTIVNÍ ASISTENTKA

Proaktivní asistentka je poklad každé společnosti! Tři "nej" předpoklady moderní asistentky jsou: cit pro věc, nadhled nad operativou a perfektnost v detailu. Ovládnete praktické tipy až skoro triky pro hladké zvládání náročné každodenní práce asistentky.

 

 

28.3.2018
Brno - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ a KOMUNIKACE s KOMPLIKOVANÝMI OSOBAMI

Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění. (Reinhard K. Sprenger). 

Přicházíte často do styku, jak pracovního, tak obchodního, s různými typy komplikovaných osob a chcete si zdokonalit dovednosti tyto situace řešit konstruktivně a ku prospěchu věci? Přijďte na trénink obtížné komunikace. My Vás naučíme zvládat komunikaci s obtížnými klienty a jednání s komplikovanými osobami. Nacvičíte si obranné taktiky, jak se bránit tlaku a manipulaci při složitých jednáních. Získáte návod,  jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému klientovi a naučíme Vás,  jak se prosadit i přes složitost situace.

 

12.4.2018
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


GPDR PŘICHÁZÍ - OCHRANA DAT DLE NAŘÍZENÍ EU 2016/679

JSTE OPRAVDU PŘIPRAVENI NA GPDR? VÍTE, JAK PROPLOUT GDPR BEZ ÚHONY?

Den, kdy nabude účinnosti Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR, se neúprosně blíží. 25. května 2018 vstoupí v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů, tolikrát diskutované GDPR. Toto nařízení se dotkne každé firmy, každého podnikatele, který shromažďuje jakékoliv osobní údaje zákazníků, dodavatelů, odběratelů apod.

 

 

20.4.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


PRŮBĚH KONTROLY U PŘÍJEMCŮ DOTACÍ

Seminář je určen pro pracovníky obcí, krajů a státních orgánů, kteří provádějí kontrolu na místě u příjemců dotací a ve zřízených příspěvkových organizacích. Zúčastnit se mohou také příjemci dotací a příspěvků z veřejných rozpočtů. Obsah semináře: Údaje o poskytnuté veřejné finanční podpoře, dotaci, příspěvku a návratné finanční výpomoci; Následná kontrola na místě u příjemce; Způsoby účtování příjemců dotací; Příklady konkrétního postupu kontroly atd.

 

 

 

26.4.2018
Praha - školicí centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


STRESS MANAGEMENT aneb prevence přepracování a syndromu vyhoření

Odnesete si nové poznatky, stejně tak i plán drobných i zásadnějších vašich vlastních kroků, které vás lépe povedou životem. Dozvíte se, jaké jednoduché techniky a návyky vám pomohou zmírnit stres v našem životě a stát se pánem a své energie. Jak rozpoznat, kdy jsem jen obyčejně unavený a kdy už jde do tuhého a nastupuje syndrom vyhoření 

18.5.2018
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


KONTROLA A AUDIT EFEKTIVNOSTI A HOSPODÁRNOSTI

Kontrola nemá být strašákem, ale má v první řadě metodicky napomoci. Důslednou prevencí předejdete problémům! Prakticky zaměřený seminář, předání zkušeností lektorky z kontrol  efektivnosti a hospodárnosti. 

Posluchači obdrží na kurzu písemné materiály zpracované lektorkou.

 

24.5.2018
Brno - školící centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová